Sündmuse organiseerisid Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (SA KIG), International Commercial Arbitration Court at the UCCI in Kyiv, Ukraine (ICAC), University of Warsaw and GEMME – European Association of Judges for Mediation. Sündmuse eesmärk oli väljendada rahvusvahelise vahekohtu- ja lepitusmenetluskogukonna solidaarsust nendega, kes kannatavad Ukraina sõja tõttu. Konverents korraldati mittetulunduslikul printsiibil ja kogu sissetulek kantakse Ukraina tudengite ja noorjuristide stipendiumifondi.

 https://solidarityarbitrationandmediationdays2022.sakig.pl/#!/up