Meist

Pohla & Hallmägi asutati 1997 suvel. Büroo asutajateks olid Advokaadibüroo Asko Pohla asutanud Asko Pohla ning Heta advokaadibüroost lahkunud Andres Hallmägi ja Jüri Ploom. Asko Pohla töötas enne omanimelise advokaadibüroo asutamist Advokaadibüroos Raidla & Partnerid (tänane Ellex Raidla) vandeadvokaadina. 

Toivo Viilup alustas büroos töötamist 1998, Martin Männik liitus 2003 ning Teele Viilup 2006. Kõik mainitud kolleegid liitusid bürooga kohe pärast Tartu Ülikooli lõpetamist või veel enne seda.  Madli Astok on meie bürooga samuti olnud alates 1997 aastast.  

Pohla & Hallmägi nimipartner Andres Hallmägi alustas 2013 tööd kohtunikuna. 
Vahemikus 1998 kuni 2004 meie büroos töötanud Velmar Brett töötab riigikohtunikuna.

2022 alguses liitus meie büroo partnerina Rait Kaarma ja koos temaga endise advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee jurist Elena Lass.  

2022 lõpus liitus meie kollektiiviga varasem praktikant Kärt Meri, kes töötab meil juristina.  

Praeguseks ajaks on Pohla & Hallmägi Eesti mõistes keskmise suurusega dünaamiline, kaasaegne ja sõltumatu advokaadibüroo, mis pakub kõrgeima kvaliteediga professionaalseid juriidilisi- ja ärinõustamisteenuseid valdavalt äriklientidele sisuliselt kõikides eraõiguse ja menetlusõiguse valdkondades ning on turuliidriks ja rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist mitmetes spetsiifilistes valdkondades nagu näiteks mereõigus.

Meie büroo kohtuadvokaadid Asko Pohla ja Toivo Viilup praktiseerivad rahvusvahelisel tasemel vahekohtunikena.

Asko Pohla on alates 1997 olnud lisaks advokaaditööle Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu esimees, alates 2013 Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse vahekohtunike ja lepitajate komisjoni (Washington, USA) liige ja alates 2018 on ta Rahvusvahelise vahekohtu ja vaidluste kohtuvälise lahendamise komisjoni (Pariis, Prantsusmaa) liige. Aastatel 2012 kuni 2018 oli Asko Pohla ICC Arbitraaži ja ADR komisjoni (Pariis, Prantsusmaa) liige. Alates 2021 on Asko Pohla ICC Estonia määramiskomisjoni liige. Lisaks on ta ka Vene Föderatsiooni Kaubandus-Tööstuskoja (ICAC), Vene Föderatsiooni Kaubandus-Tööstuskoja Merearbitraaži Komisjoni (MAC) ja Ukraina Kaubandus-tööstuskoja juures asuva Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (ICAC) arbiter.

Partnerid Asko Pohla ja Jüri Ploom on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liikmed. Jüri Ploom oli aastatel 2009-2020 Norra-Eesti Kaubanduskoja (NECC) juhatuse liige ja on jätkuvalt Norra Kuningriigi saatkonna juures tegutseva Team Norway liige.

Partner Martin Männik on alates 2015 Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige. 

Partner Rait Kaarma on International Fiscal Association Estonia, Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse õiguse komisjoni ja International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) liige.

Meie advokaadibüroo on Norra-Eesti Kaubanduskoja, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja (ESCC), ICC Estonia ja maailma suurima laevandusvõrgustiku Shiparrested liige. 
 
Tingituna äritegevuse rahvusvahelisusest on meil igapäevast koostööd ja partneribüroosid paljudes riikides. Pohla & Hallmägi hindab sõltumatust muuhulgas rahvusvaheliste koostööpartnerite valimisel ning on seetõttu hoidunud erinevaid advokaadibüroosid koondavate võrgustike liitumisest. Erialane iseseisvus ja laiaulatuslikud kontaktid võimaldavad meil piiriülest nõustamist eeldavas rahvusvahelises töös soovitada enda klientidele üksnes oma ala parimad asjatundjaid konkreetses sihtkohariigis.

Meie eksperdid on olnud juba aastaid kõrgelt hinnatud erinevates silmapaistvaid advokaadibüroosid hindavates sõltumatutes juriidilistes väljaannetes nagu Chambers, Legal500, CEELEGAL, Expert Guides, PBV, Who's Who Legal, Shiparrested jt.

Oleme kõigil aastatel olnud Eestis üks efektiivsematest advokaadibüroodest ning leidnud vaatamata büroo suhteliselt väiksele suurusele pidevat esiletõstmist erinevates meedia poolt koostatud õigusturgu kajastavates edetabelites. Näiteks ajaleht Äripäev paigutas 2020 lõpus avaldatud 38 suuremat advokaadibürood hõlmavas ärinõustajate turuülevaates meie büroo majandustulemustelt Eesti viie parima advokaadibüroo hulka. 2022 lõpus avaldatud tulemuste põhjal oleme Äripäeva analüüsi tulemusel Eesti advokaadibüroodest edukuselt kõrgel kolmandal kohal. Esikümnes oleme olnud ka varasemalt koostatud valdkonnapõhistes edetabelites ja turuülevaadetes. Oleme sedavõrd kõrge tunnustuse eest tänulikud nii enda klientidele kui ka mõistagi kolleegidele, kelle töise panusta sellise tulemuse saavutamine mõeldav ei ole.

Eesti turu väiksus ja meie poolt pakutavad õigusabiteenused ei eelda suurt armeed advokaate. Meie põhimõte - koondada erinevate õigusharude tippe, pühenduda ise praktilise töö tegemisele ning mitte koormata meie väärtuslikke kliente praktikantide ja vähemkogenud juristide ning tugipersonaliga - on end senise ligi 25 aasta vältel õigustanud ja olnud kasulik meie klientidele. Meie kliendid saavad kiireid lahendusi suurte kogemustega advokaatidelt.

Meie büroo nõustab kliente lisaks eesti keelele veel inglise, vene ja soome keeles.

Meie Inimesed

Asko Pohla

Vandeadvokaat, partner

 • siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • mereõigus, sh laevade ost-müük, prahtimine, arest
 • rahvusvaheline kaubandusõigus
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
 • keskkonnaõigus

Jüri Ploom

Vandeadvokaat, partner

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • pankrotiõigus ja saneerimised
 • väärtpaberid
 • energeetika

Toivo Viilup

Vandeadvokaat, partner

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • menetlusõigus, sh vahekohtumenetlus
 • pankrotiõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus

Martin Männik

Vandeadvokaat, partner

 • Euroopa Liidu õigus
 • võla- ja asjaõigus
 • konkurentsiõigus
 • karistusõigus
 • riigihanked
 • meditsiiniõigus
 • mereõigus
 • menetlusõigus

Teele Viilup

Vandeadvokaat

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • meediaõigus
 • menetlusõigus
 • perekonna- ja pärimisõigus
 • pankrotiõigus
 • tööõigus

Rait Kaarma

Vandeadvokaat, partner

 • äriõigus
 • menetlusõigus
 • maksuõigus
 • riigi- ja haldusõigus
 • reguleeritud valdkonnad (sh vastavuskontroll) ja finantsõigus
 • energeetikaõigus
 • intellektuaalne omand ja IT õigus
 • fintech ja start-up valdkond
 • GDPR

Madli Astok

Jurist

 • äriõigus

Elena Lass

Jurist

 • tööõigus
 • maksuõigus
 • menetlusõigus
 • äri-ja ühinguõigus
 • võla-ja asjaõigus