Partner Asko Pohla osales kohtumisel Euroopa Liidu sanktsioonide erisaadiku David O´Sullivaniga, kus arutati Eesti ettevõtjatega EL sankstioonide rakendamisel tekkinud probleeme Eestis ja nende lahendamise võimalusi. Asko Pohla tegi ettepaneku täiendada sanktsioneeritud isikute otsingu käiku selle tulemuse fikseerimisega, mida saaks kasutada vajadusel teostatud toimingu tõendamiseks, samuti tagada ettevõtjate poolt tehtud päringutele kiirem vastamine.