01.07.2018 Lõppesid partner Asko Pohla maksimaalselt pikad ehk 6 aastased (2 ametiaega) volitused ICC Arbitraažikohtu liikmena