25 aastat vahekohut Eestis. Vahekohus Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Vene Föderatsioonis. Quo vadis, vahekohtu menetlus?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus korraldab kolmanda rahvusvahelise arbitraažikonverentsi, et tähistada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu 25. tegutsemisaastat ning arutleda päevakajalistel vahekohtumenetlust puudutavatel teemadel.

Konverentsil tutvustame ja analüüsime vahekohtumenetlust Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes ja Rootsis, avalik-õiguslikke nõudeid vahekohtumenetlusele ning vahekohtu otsuste tunnustamist ja täitmist. Keskendume läbivalt just arbitraažikohtu otsuste täitmisele, sealjuures käsitleme ka Euroopa Kohtult eelotsuse küsimist, hagi tagamist piiriülestes vaidlustes ja piiriülest tõendite kogumist


Rohkem infot: https://www.koda.ee/et/sundmused/rahvusvaheline-vahekohtu-konverents2017