Pohla & Hallmägi partner Martin Männik nõustab Prantsusmaa äriühinguid IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE SAS ja IDEMIA FRANCE SAS seoses Politsei- ja Piirivalveameti hankega ID-1 formaadis isikut tõendavate dokumentide plankide ostmiseks ning isikustamisteenuse ja teiste teenuste tellimiseks