aadress: Kentmanni 4,
10116 Tallinn, Eesti

telefon: 600 9920
faks: 600 9921
GSM: 508 9920

e-mail: phlaw@phlaw.ee

Pohla & Hallmägi asutati 1997 suvel, büroo asutajateks olid alates 1996.a. Advokaadibüroo Asko Pohla asutanud Asko Pohla ja Vahur Ambos ning Heta advokaadibüroost lahkunud Andres Hallmägi ja Jüri Ploom.

Asko Pohla töötas enne omanimelise advokaadibüroo asutamist Advokaadibüroos Raidla & Partnerid vandeadvokaadina, Vahur Ambos liitus Asko Pohlaga Eesti Sotsiaalpanga juriidilise osakonna juhataja ametikohalt.

Toivo Viilup liitus bürooga 1998.a, Taimar Ehrlich 2001.a, Martin Männik 2003.a, Teele Viilup 2006.a ja Risto Sidok 2011.a. kõik mainitud kolleegid liitusid bürooga kohe pärast Tartu Ülikooli lõpetamist või veel enne seda.

Praeguseks ajaks on Pohla & Hallmägi kujunenud Eesti mõistes keskmise suurusega advokaadibürooks, meie töötajate arv suureneb pidevalt, kuid mõõdukamas tempos kui mõnelgi konkureerival advokaadibürool tagamaks meie teenuste püsivalt kõrge kvaliteeti.

Meil on piisavalt töötajaid tegelemaks kõigi peamiste õigusvaldkondadega parimal tasemel ning enamusega meile usaldatud probleemidest tegeleb mitmest juristist koosnev töögrupp, mida juhib suuremate kogemustega advokaat.

Meie bürool on partnerbüroosid praktiliselt kõigis Euroopa ja SRÜ riikides, sagedasti suhtleme ka Ameerika kolleegidega, harvemad on kontaktid Aafrika, Aasia ja Austraalia advokaadibüroodega, kuid nõustades kliente näiteks mereõiguse valdkonnas oleme teinud koostööd ka sealsete kolleegidega.

Pohla & Hallmägi on säilitanud oma iseseisvuse ja lükanud tagasi kõik ettepanekud ühinemiseks teiste advokaadibüroodega ning liitumiseks mistahes erialakettidega. Naudime oma iseseisvust ning õigust valida oma klientidele partnerbüroosid teistes riikides, mis oleksid igal konkreetselt juhul oma ala head asjatundjad ning vältida seeläbi erialakettidega kaasnevaid kohustuslikke partnerbüroosid.

Hindame kollegiaalseid ja sõbralikke suhteid oma klientidega, samuti sõbralikke suhteid oma töötajate vahel ning leiame, et vaid mõõduka suurusega advokaadibüroos on võimalik selliseid suhteid ka tegelikkuses hoida.

 • siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • mereõigus, sh laevade ost-müük, prahtimine, arest
 • rahvusvaheline kaubandusõigus
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
 • keskkonnaõigus

Asko Pohla, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • tööõigus
 • äriõigus
 • menetlusõigus

Vahur Ambos, advokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • pankrotiõigus ja saneerimised
 • väärtpaberid, sh emissioonid

Jüri Ploom, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • menetlusõigus, sh vahekohtumenetlus
 • pankrotiõigus

Toivo Viilup, vandeadvokaat
 • maksuõigus
 • haldusõigus
 • intellektuaalse omandi õigus
 • keskkonnaõigus
 • tolliõigus
 • infotehnoloogiaõigus

Taimar Ehrlich, vandeadvokaat


 • Euroopa Liidu õigus
 • võla- ja asjaõigus
 • konkurentsiõigus
 • karistusõigus
 • riigihanked
 • meditsiiniõigus
 • mereõigus

Martin Männik, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • meediaõigus
 • perekonna- ja pärimisõigus
 • pankrotiõigus
 • menetlusõigus
 • tööõigus
 • perekonnaõigus

Teele Viilup, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • meditsiiniõigus
 • tööõigus
 • äriõigus
 • spordiõigus
 • ühinguõigus

Risto Sidok, advokaat
 • äriõigus

Madli Astok, jurist

Pohla & Hallmägi nõustab kliente pea kõigis õigusvaldkondades, kuid peamiselt oleme spetsialiseerunud äri-, asja- ja menetlusõigusele. Samas on meie büroos ka rahvusvahelist tunnustust leidnud ehitus- ja mereõiguse vaieldamatud spetsialistid.

Meie büroo meeskonda hinnatakse nii Eestis kui välismaal silmapaistvate teadmiste ja kogemuste ning operatiivse ja personaalse asjaajamise poolest. Säilitamaks mainitud omadusi valime hoolikalt uusi töötajaid, kes oleksid mingi kindla õigusharu spetsialistid ning sulanduksid meie meeskonnaga.

Meie klientideks on peamiselt Eesti äriühingud, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused, oleme nõustanud ka vähesel määral Eesti ja välisriikide füüsilisi isikuid. Samuti on meie klientideks mitmed rahvusvahelised finants-, kaubandus-, kindlustus-, kinnisvara- ja tööstuskontsernid ja nende Eesti tütarühingud.

Lisaks igapäevasele klientide nõustamisele on advokaadid Asko Pohla, Andres Hallmägi ja Toivo Viilup rahvusvaheliselt tunnustatud vahekohtunikud, kes on olnud vahekohtunikeks ja poolte esindajateks mitmetes rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes erinevates Euroopa riikides.

Pohla & Hallmägil on laialdane kogemus klientide esindamisel Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsiõigust puudutavates küsimustes. Advokaat Martin Männik on omandanud 2006. aastal magistrikraadi Lundi Ülikoolis Euroopa Liidu õiguses, tema magistritöö teema oli "Ravimiettevõtjate poolt turguvalitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamisest Euroopa Liidu õiguses".

Töökeeltena nõustame kliente lisaks eesti keelele veel inglise, vene, soome, rootsi ning saksa keeles.

Õigusteenust osutame järgmistes valdkondades (esitatud tähestikulises järjekorras):

ehitus- ja planeerimisõigus
Euroopa Liidu õigus
infotehnoloogia õigus
intellektuaalse omandi õigus
haldusõigus
karistusõigus
keskkonnaõigus
konkurentsiõigus
maksuõigus
meditsiiniõigus
menetlusõigus - tsiviil- , haldus- ja vahekohtumenetlus, väärteomenetlus
mereõigus sh laevade arest
omandireform
pankrotiõigus
perekonna- ja pärimisõigus
tolliõigus
tööõigus
võla- ja asjaõigus
väärtpaberid sh emissioonid
äriõigus

2017

 • Esindame Pärnu lennujaama Eesti valitsuse otsuse realiseerimisel investeerida 20 miljonit eurot Pärnu lennujaama arendamiseks
 • Norra masinatööstusettevõtja esindamine korporatiivmuudatuste elluviimisel Eesti tütarühingus
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine rahavooga ärikinnisvaraobjekti omandamisel Tallinna kesklinnas
 • Tallinna Lennujaama esindamine Eesti Vabariigile Euroopa Komisjonist erandi saamisel seoses Tallinna lennujaamas maapealse käitluse turu avamisega
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine poolelioleva ärikinnisvaraobjekti omandamisel
 • Eesti kinnisvaraarendaja esindamine kaubanduskeskuse rekonstrueerimisel ja üürileandmisel
 • Norra tellija esindamine ehitusvaidluses Eesti ettevõtjaga
 • Nõustame Coal Terminal ASi ja selle aktsionäri
 • Norra jaekaubandusettevõtja esindamine tegevuse efektiivistamisel, äriruumide otsimisel ja üürilepingute sõlmimisel
 • Esindame Norra juhtivat kinnisvarafondi Läti ja Leedu tütarühingute tegevuse ümberkorraldamisel
 • Esindame Norra kinnisvaraarendajaid EKTK vahekohtumenetluses Rootsi kostja vastu
 • Nõustame tellijat laeva ehitamisel Lääne-Euroopas, poolelioleva laeva veol Eestisse ning lõpuniehitamisel
 • Nõustame Copterline endisi võtmeisikuid pankrotimenetluses
 • Taani ravimitootja esindamine kliiniliste uuringute keskuse asutamisel ja käivitamisel
 • Nõustasime Eesti taristuettevõtjat gaasiettevõtja tegevuse üleandmisel teisele gaasiettevõtjale
 • Nõustasime Karmsund Gruppi ärikinnisvara ostmisel ja müüjale üürileandmisel
 • Esindame Norra masinaehituskontserni vaidluses Eesti väikeaktsionäriga
 • Esindame Norra masinaehituskontserni aktsionäride vahelistes vaidlustes, struktuuri korrastamisel ja tütarettevõtjate ühendamisel Eestis
 • Nõustasime Eesti taristuettevõtjat veetrasside võõrandamisel kohalikult omavalitsusele
 • Toivo Viilup esindas edukalt kolleege Koch´i ja Mullarit vaidluses Äripäevaga
 • Nõustasime Eesti jaekaupmeest sisenemisel Norra jaekaubandusturule
 • Nõustasime Eesti-Norra ehitusettevõtjat vaidluses Saksa tellijaga pagulaskodude tootmisel ja tarnimisel Saksamaale

2016

 • Nõustasime Tallinna Lennujaama European Investment Bank (30 MEUR) ja Nordic Investment Bank (24 MEUR) laenude võtmisel
 • 30.11.2016 Tunnistati Pohla & Hallmägi 2015 andmete alusel paremuselt kaheksandaks ärikonsultatsioonifirmaks Eestis, olles advokaadibüroodest neljandal kohal
 • Esindasime edukalt Handelsbanken AB-d Rene Kuulmanni pankroti väljakuulutmisel, Äripäev mainis ekslikult, et esindasime Rene Kuulmanni
 • Esindasime edukalt OÜ-d Tallinngaas vaidluses AS-ga Eesti Gaas Riigikohtu tsiviilkolleegiumis
 • Nõustame Eesti rahvusliku lennukompanii pankrotihaldurit võla sissenõudmisel teenuseosutajalt
 • Nõustame Norra investoreid arbitraazhikohtus kahju sissenõudmisel Rootsi kinnisvaraarendajalt
 • Nõustasime Norra investoreid Tallinna elamupiirkonnas asuva kaubanduskeskuse omandamisel, arendamisel ja müümisel börsil noteeritud ühingule
 • Nõustasime Norra investoreid kümnete korterite omandamisel ja müümisel
 • Nõustasime Norra investoreid ärikinnisvara omandamisel Tallinna kesklinnas
 • Esindasime edukalt Prantsuse ettevõtjat Politsei- ja Piirivalveameti poolt korraldatud ID kaartide tootmise hanke vaidlustamisel
 • Nõustasime Taani ravimitootjat kliiniliste uuringute projekti käivitamisel Eestis
 • Nõustasime Norra investoreid Pärnus asuva kaubanduskeskuse müümisel kohalikele ettevõtjatele
 • Nõustasime töötervishoiuettevõtja Qvalitas osaluse müüki
 • Nõustasime Norra investoreid Tallinnas asuva kaubanduskeskuse müümisel Skandinaavia börsil noteeritud ühingule
 • Nõustasime Eesti valitsust ja AS-i Estonian Air restruktureerimises
 • Nõustame Handelsbanken AB-d mitmetes kohtuvaidlustes
 • Nõustasime EVR Cargot Venemaa poolt kehtestatud kaubavagunite kasutamise keeluvaidluses

2015

 • Kashastani ettevõtja esindamine arbitraazhivaidluses Stockholmis
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine ärihoone omandamisel Tallinna südalinnas ja kaubanduskeskuse omandamisel elupiirkonnas
 • Müüja nõustamine AE Projekti Insener OÜ enamusosaluse müümisel Baltimaade juhtivale ärikinnisvara haldajale BPT Real Estate AS
 • Eesti mööblitootja ümberkujundamisel Norra osaniku esindamine
 • GlaxoSmithKline esindamine andmekaitse ja isikuandmete kaitse küsimustes sh rahvusvahelise andmeedastuse protseduurireeglite kohandamisel
 • Norra kinnisvaraomaniku esindamine ärikinnisvara omandamisel Tallinna äärelinna asuvas äripargis
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine büroo- ja tootmiskinnisvara müümisel
 • Eesti kinnisvaraarendaja esindamine Tallinna südalinnas asuva äri- ja eluotstarbelise kinnistu ostmisel Ektornetilt
 • Vabariigi Presidendi Kantselei nõustamine seoses riigihankega
 • Svendseni esindamine ärikinnisvara ülevõtmisel ja renoveerimisel
 • Selvaagi esindamine ärikinnisvara müümisel
 • GlaxoSmithKline esindamine Novartiselt vaktsiiniäri omandamisel ja vähiravimiäri müümisel Novartisele ning käsimüügiravimitega tegeleva ühisettevõtja loomisel
 • Norra päritolu investorite esindamine Norra tekstiiliettevõtja ja selle Eesti tütarettevõtja omandmisel
 • Selvaagi esindamine büroohoone müümisel
 • Karmsund Groupi esindamine erinevate ärikinnisvarade ülevõtmisel Tallinnas

2014

 • Nõustasime 2014 aasta suuruselt kolmandat ja üheteistkümnendat tehingut maailma meditsiinivaldkonnas: http://lhv.delfi.ee/news/4918046?locale=et
 • Handelsbankeni esindamine mitmetes kohtuvaidlustes
 • Soome kalandusühingu esindamine Soome riigiasutustes
 • Erikontrolli läbiviimine N-Terminal Grupis
 • Eesti/Norra päritolu puitmajatootja esindamine pankrotimenetluses Norras
 • GlaxoSmithKline esindamine erinevatel ravimihangetel
 • Rootsi päritolu ProVoice esindamine tegevuse alustamisel Eestis
 • Alfons Hakans esindamine seoses laevade müügiga
 • Baltic Workboats esindamine maakorralduslikes küsimustes, seoses elektrituuliku ehitamisega ja laevaehitusega Horvaatias, samuti vaidluses BLRT Grupiga
 • Danske Bank esindamine seoses nõuetega OÜ Skovales (pankrotis) pankrotimenetluses
 • Eesti Lootsi esindamine kohtuvaidluses ERGO Kindlustusega
 • Eesti Raudtee esindamine erinevates riigihangetega seonduvates küsimustes
 • Eesti Telekom esindamine seoses nõuetega laevaomanike vastu
 • EVR Cargo esindamine läbirääkimistel Hiina veduritootjaga
 • Gazpromneft Marine Bunker Balkan esindamine seoses laevade arestimisega
 • Green Marine esindamine vaidluses Scantransiga
 • Hansa Shipping esindamine seoses viimasele kuuluvate laevade opereerimisega, samuti vaidluses Rootsi kindlustusühingu vastu
 • Harku Vallavalitsuse esindamine seoses kohtuvaidlustega planeeringute küsimustes
 • Jõelähtme Vallavalitsuse esindamine seoses Jägala Energy kahju hüvitamise nõudega, samuti erinevates planeeringute küsimustes
 • Krediidipanga nõukogu esimehe esindamine vaidlustes Finantsinspektsiooniga ja Moskva Pangaga
 • Krediidipanga väikektsionäri esindamine erinevates kohtuvaidlustes
 • Kuressaare Kolledži nõustamine seoses riigihankega
 • LTH-Baas esindamine vahekohtumenetluses
 • Maa-ameti esindamine riigihankevaidlustes
 • Royal Unibrew Eesti nõustamine tööõiguse valdkonnas
 • Tallinn Airport GH esindamine lepingute sõlmimisel lennuettevõtjatega
 • Tallinna Lennujaama esindamine üürilepingute sõlmimisel Magnetic MRO-ga ning Panavaiatic-ga
 • Tallinna Sadama esindamine seoses parvlaevade ehituslepingute sõlmimisega mandri ja saarte vahelise püsiühenduse tarbeks
 • Tallinna Sadama esindamine seoses Saaremaa sadama detailplaneeringu vaidlusega
 • Tallinna Sadama esindamine LNG terminali rajamisega seotud hankemenetlustes
 • Transocean esindamine ekspedeerimislepingust tulenevas vaidluses
 • Vesta Terminal Tallinn ja Tallinna Sadama esindamine kohtuvaidluses Viimsi Vallavalitsusega seoses maakonnaplaneeringu algatamata jätmisega
 • Norra päritolu Perfect Home nõustamine äritegevuse ülekolimisel Eestisse
 • Nõmme Kalju FC nõustamine kohtuvaidluses UNIBET London Ltd’iga võla ja viivisintresside nõudes
 • Altedis Eesti esindamine kohtuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga kahju hüvitamise nõudes
 • osalemine alltöövõtjana Keskkonnaagentuuri hankes „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud“,
 • kliendi nõustamine helikopteri ostmisel Mehhikost

2013

 • Eesti riigi omandis oleva infrastruktuuriettevõtja esindamine kohtuvaidluses seoses sadamaala detailplaneeringuga
 • Liibüa riigi omandis olevale ühingule kuuluva laevaomaniku esindamine seoses laeva arestimisega
 • Laeva arestimine seoses turvateenuste osutamisest tulenevate võlgnevusega
 • Eestis tegutseva panga väikeaktsionäride esindamine vaidluses Finantsinspektsiooniga
 • Skandinaavia omanikele kuuluvate pankade esindamine laevade müümisel Soomes, Hispaanias, Türgis, Prantsusmaal ja Lätis
 • Eesti infrastruktuuriettevõtja esindamine vedurite ostmisel Hiinast
 • Eesti taastuva energeetika ettevõtja esindamine seoses tuulikute ostmisega Taanist
 • Eesti riigiomandis oleva ettevõtja esindamine seoses laevade purunemisest tulenevate nõuetega kindlustusandja vastu
 • Eesti laevaomaniku esindamine laevade ostmisel Soomest ja müümisel Venemaale
 • Eesti tervishoiuteenuse osutaja esindamine seoses kavandatava seadusemuudatusega
 • Skandinaavia omanikele kuuluva sõidukitootja esindamine riigihankemenetlustes
 • Eesti juhtiva laevaehitaja esindamine riigihankevaidluses
 • Riigi omandis oleva infrastruktuuriettevõtja esindamine seoses kavandatavate muudatustega EL õiguses
 • Norra investori esindamine Eestis registreeritud kinnisvaraühingu ja tootmisüksuse tegevuse ümberkorraldamisel ja kohustuste refinantseerimisel
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine Tallinnas asuva büroo- ja ärikinnistu müümisel Eesti investorile
 • Eesti ühe suurema kaubanduskeskuse omaniku edukas esindamine Baltikumi juhtiva hasartmänguteenuse osutaja vastu mh Riigikohtus
 • Osaniku esindamine Eesti määrdeõlide importööri tegevuste jagamisel
 • Eesti suurima kinnisvaraportaali nõustamine tüüplepingute väljatöötamisel
 • Eesti 2012 jalgpalli meistermeeskonna Nõmme Kalju esindamine suhetes sponsoritega
 • Põhjamaade juhtiva hotelliketi esindamine hotellide rajamisel ja ülevõtmisel Tallinnas
 • Harjumaa vallavalitsuste esindamine mitmetes haldusvaidlustes seoses detailplaneerimistega
 • Norra ja Briti investorite esindamine Põhja Eestis asuva eksklusiivse mõisakompleksi ülevõtmisel
 • Norra perekondade esindamine ärikinnisvara ülevõtmistel
 • Eesti ja Hollandi telekomiettevõtjate esindamine seoses purunenud merekaabliga
 • Jaapani päritolu ravimitootja esindamine suhetes Eesti valitsusasutustega
 • Saksa päritolu masinaehitaja esindamine planeeringuvaidluses
 • Rootsi masinaehitusettevõtja esindamine aktsionäridevaheliste suhete korrastamisel ja ühingu tegevuse ümberkorraldamisel
 • Eesti laevaomaniku ja -operaatori esindamine investori kaasamises
 • Eesti logistikaettevõtja esindamine sadamaomaniku aktsiate ostueesõiguse kasutamisel
 • Eesti infrastruktuuriettevõtja esindamine Estonian Airi vara ostmisel
 • Eesti juhtiva ladudeomaniku esindamine pahatahtlike pankrotiavalduste tõrjumisel
 • Eesti ehitusettevõtja esindamine aktsionäridevaheliste suhete korrastamisel

Kõik Pohla & Hallmägi advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed, Asko Pohla ja Jüri Ploom on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni liikmed. Advokaadibüroo on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja ja Eesti Väliskaubanduse Liidu kuldliige.

Meie bürool on partnerbüroosid praktiliselt kõigis Euroopa ja SRÜ riikides, sagedasti suhtleme ka Ameerika kolleegidega, harvemad on kontaktid Aafrika, Aasia ja Austraalia advokaadibüroodega, kuid nõustades kliente näiteks mereõiguse valdkonnas oleme teinud koostööd ka sealsete kolleegidega.

Pohla & Hallmägi on säilitanud oma iseseisvuse ja lükanud tagasi kõik ettepanekud ühinemiseks teiste advokaadibüroodega ning liitumiseks mistahes erialakettidega. Naudime oma iseseisvust ning õigust valida oma klientidele partnerbüroosid teistes riikides, mis oleksid igal konkreetselt juhul oma ala head asjatundjad ning vältida seeläbi erialakettidega kaasnevaid kohustuslikke partnerbüroosid.

Hindame kollegiaalseid ja sõbralikke suhteid oma klientidega, samuti sõbralikke suhteid oma töötajate vahel ning leiame, et vaid mõõduka suurusega advokaadibüroos on võimalik selliseid suhteid ka tegelikkuses hoida.

Viimastel aastatel ajakirjanduses avaldatud Pohla & Hallmägiga seotud artiklid

2017

19.05.2017 III Rahvusvaheline Vahekohtu Konverents
10.05.2017 Viktor Siilatsi poeg: “Isa varastas minult 20 miljonit eurot!“ Eesti Ekspress
05.05.2017 Windoor jäi kindlustuslepingu vaidluses Kredexiga lõplikult kaotajaks, ERR
28.04.2017 PPA sõlmib lepingu Prantsuse päritolu Oberthuriga ID kaartide tootmiseks 2019 alguses, ERR
28.04.2017 Riik vahetab välja ID-kaartide tootja, Postimees
05.04.2017 Söeterminal läheb pankrotti, Äripäev
03.04.2017 Laevad said poolakatelt ja türklastelt hilinenud laevade eest miljoneid eurosid trahviraha, Ärileht
12.01.2017 Cobalt ja Pohla & Hallmägi nõustavad Pirita Kaubanduskeskuse omandamist

2016

20.12.2016 Leiger sai pidulikult ristitud ja laev alustab Hiiumaa liinil neljapäeval, http://www.postimees.ee/3951503/galerii-ja-video-leiger-sai-pidulikult-ristitud-ja-laev-alustab-hiiumaa-liinil-neljapaeeval
19.12.2016 Baltic Horizon Fond ostis 12,2 miljoniga Pirita Kaubanduskeskuse, http://uudised.err.ee/v/majandus/e5b0fea9-bbbd-437e-90c2-77ddc63fdcd9/baltic-horizon-fond-ostis-122-miljoniga-pirita-kaubanduskeskuse
16.12.2016 Tallinna lennujaama operaator sõlmib 24 miljoni eurose laenulepingu Põhjamaade Investeerimispangaga, http://news.err.ee/v/business/24f4bf44-e8d8-4bc7-bff8-1ea57faeb629/tallinn-airport-operator-signs-24m-loan-agreement-with-nordic-investment-bank
30.11.2016 Konsultatsioonifirmad, Äripäev
21.11.2016 Kohus kuulutas välja ettevõtja Rene Kuulmanni pankroti, Postimees
10.11.2016 Pirital avas uksed uus kaubanduskeskus, Postimees
19.10.2016 Pettunud tipptööstur pakib kohvreid: „Emigreerun“, Eesti Ekspress
13.10.2016 Viljandi musterfirmas puhkes inetu tüli, Äripäev
04.08.2016 PPA kaotas kohtus ID-kaardi 40 miljoni euro suuruse hankevaidluse, Pealinn
30.05.2016 Baltcap ostis 72 protsenti töötervishoiuettevõttest Qvalitas, Postimees
12.05.2016 Windoor jätkab kohtuvaidlust: KredEx vedas meid alt, Äripäev
05.05.2016 Tuntud spordiklubil on Pirita ja Viimsi elanikele hea uudis, Delfi
04.05.2016 Kohus kuulutas välja populaarse spaa omanikufirma pankroti, Postimees
29.03.2016 http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=118717, Baltic-course
11.02.2016 Copterline läks taas pankrotti, Postimees
01.02.2016 GSK sõlmis kahe erialaseltsiga lepingud täiendkoolituste toetamiseks, Meditsiiniuudised

2015

18.12.2015 Estonian Airi esindaja: me ei tegele survestamise, vaid töötajate igakülgse informeerimisega, Päevaleht
04.12.2015 GSK ja Novartis viisid ellu tehingud, mille tulemusena kujundatakse ümber mõlemad ravimitootjad, Reuters
02.12.2015 Asko Pohla. Estonian Air ja võlausaldajad, ERR
01.12.2015 Estonian Airi nõustaja: tegevuse üleminekut NAG-i toimunud ei ole, Postimees
13.11.2015 Pohla & Hallmägi nõustas 2014 aasta suuruselt kolmandat ja üheteistkümnendat tehingut maailma meditsiinivaldkonnas, Delfi
12.11.2015 Estonian Air alustas konsultatsioone koondamiseks, Postimees
29.10.2015 Pirita valitsus kolis restorani
26.09.2015 EVR Cargole tuli Venemaalt löök, Äripäev
18.09.2015 Jüri Ploomi vastulause, Sirp
17.09.2015 Krediidipank võitis kohtus enda suuraktsionäri, Postimees
15.06.2015 Kluge võitis kohtus Moskva Panka, Äripäev
02.03.2015 GSK ja Novartis viisid ellu tehingud, mille tulemusena kujundatakse ümber mõlemad ravimitootjad, Reuters
25.02.2015 GSK on valmis 20 miljardi £ väärtusega aktivate vahetuseks järgmisel nädalal, Reuters
22.01.2015 Martin Männik: finantsinspektsioon võib varsti saada liiga suure võimu, Eesti Päevaleht

2017

6-8.07.2017 Osalesid partnerid Asko Pohla ja Martin Männik Sankt Peterburis, Venemaal 14ndal Shiparrested.com aastakonverentsil pidades loengu teemal „Viimastest arengutest laevade arestimise praktikast Eestis“
07.06.2017 Andis Euroopa Komisjon Eesti Vabariigile erandi seoses Tallinna lennujaamas maapealse käitluse turu avamisega, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497010576466&uri=CELEX%3A32017D0976
25-26.5.2017 Osales partner Jüri Ploom Vilniuses, Leedus Baltic Rea Estate Investment foorumil
19.05.2017 Pidas tegevjuht Asko Pohla sõnavõtu III Rahvusvahelisel Vahekohtu Konverentsil teemal „25 aastat vahekohut Eestis - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus esimese alaliselt tegutseva vahekohtuna Eestis“, https://www.koda.ee/et/sundmused/rahvusvaheline-vahekohtu-konverents2017
28.04.2017 Sõlmis PPA ID kaartide tootmislepingu Pohla & Hallmägi Prantsuse kliendi Oberthuriga alates 2019
30.03.2017 Otsustas Norra Eesti Kaubanduskoja aastakoosolek pikendada Jüri Ploomi volitusi juhatuse liikmena
23.01.2017 Jõustus kohtumäärus, millega kinnitati AS-i Avies pankrotimenetluses kompromiss ja lõpetati pankrotimenetlus, partner Jüri Ploom on AS-i Avies pankrotitoimkonna liige

2016

19.12.2016 Osales partner Asko Pohla parvlaev Leiger pidulikul ristimistseremoonial
28.10.2016 Osales partner Asko Pohla Pariisis ICC Arbitraazikohtu komitee istungil kohtu liikmena ning tegi plenaaristungil ettekande ühe vahekohtu otsuse heakskiitmise (approval) küsimuses
23.09.2016 Osales partner Asko Pohla XII Rahvusvahelisel Merenduskonverentsil "MAJAKAD UDUS"
2-3.06.2016 Osales partner Asko Pohla 5-ndatel DIS Balti 2016 arbitraazhipäevadel. Czeck (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume 6, 2016 avaldas partner Asko Pohla artikli Validity of Arbitration Agreements in Estonian law, Lexlata
5-6.05.2016 Osales partner Jüri Ploom Vilniuses konverentsil Baltic Real Estate Investment Forum 2016
17.03.2016 Osales partner Jüri Ploom Stockholmis Eesti Rootsi Kaubanduskoja aastakoosolekul
16.03.2016 Otsustas Ukraina Kaubandus- Tööstuspalati juures asuva Rahvusvaheline Arbitraazhikohtu Presiidium nimetada Asko Pohla vahekohtunike nimekirja alates 01.03.2016.
10.03.2016 Otsustasid Norra Eesti Kaubanduskoja liikmed valida juhatuse liikmeks Jüri Ploomi järgnevaks kaheks aastaks
3-5.03.2016 Osales partner Märtin Männik Singapuris 13-ndal Shiparrested konverentsil
13.01.2016 Nimetati partner Asko Pohla maailma juhtivaks praktikuks vahekohtumenetluses kogumiku WHO´SWHOLEGAL poolt

2015

24.11.2015 Partner Asko Pohla tegi ettekande "Vahekohtu põhimõtted ja areng Eestis" Rumeenia Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraazikohtu korraldatud seminaril Bukarestis.
23.11.2015 Partner Asko Pohla osales EKTK Arbitraazikohtu nõukogu esimehena ICC Euroopa Arbitraazigrupi aastakoosolekul Bukarestis tehes ettekande Eesti vahekohtu arengust viimase aasta jooksul.
4-9.10.2015 Osales partner Jüri Ploom Rahvusvahelise Advokatuuri aastakongressil Viinis, Austrias Partner Asko Pohla valiti Czeck (& Central European) Yearbook of Arbitration toimetuse liikmeks
25.09.2015 osales partner Asko Pohla 2015 Vilniuse Arbitraazhipäeval, sündmus oli pühendatud Ida- ja Kesk Euroopa Arbitraazhikohtu 25 aastapäevale
01.09.2015 Karl Hõbemägi asus tööle juristina
12.06.2015 andis 22. Willem C. Vis nimelise rahvusvahelise kaubandusõigse harjutuskohtuvõistluse Tartu Ülikooli 2015 võistkond tänukirja partner Asko Pohlale toetamise eest
04-05.06.2015 osales partner Asko Pohla 4-ndal DIS Balti 2015 arbitraazhipäevadel esinedes paneelis “Length of Arbitration and Fast Track Procedures II”
28.05.2015 osales partner Asko Pohla Rahvusvahelise Arbitraazikohtu (ICC International Court of Arbitration and ICC Commission on Arbitration and ADR) liikmena selle plenaaristungil Pariisis
27.05.2015 tutvustas Jüri Ploom SA Aitan Lapsi nõukogu liikmena fondi Eesti Kunstimuuseumi ja SA Aitan Lapsi poolt korraldatud heategevuslikul kunstioksjonil
14.05.2015 andis Foreign Investors´ Council in Estonia partnerile Jüri Ploomile tänukirja maksu- ja juriidilise töögrupi töös osalemise eest 2014 aastal
03-06.05.2015 osalesid partnerid Asko Pohla ja Märtin Männik Dubais 12-ndal Shiparrested konverentsil
24.03.2015 partner Martin Männik nimetati Eesti Advokatuuri juhatuse poolt Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liikmeks
12.03.2015 otsustasid Norra Eesti Kaubanduskoja liikmed pikendada juhatuse liikme Jüri Ploomi volitusi
26-27.02.2015 partner Martin Männik osales Euroopa Liidu meditsioonisektori õiguse igaastasel konverentsil Brüsselis
10.02.2015 võeti Risto Sidok vastu Eesti Advokatuuri

2016

Legal 500

Vaidluste lahendamine
Pohla & Hallmägi võtmeisikud on nimipartner Asko Pohla ja Toivo Viilup. Praktika hõlmab vahekohtumenetlust, riigihankevaidlusi ja mereõigusvaidlusi.

Kinnisvara ja ehitus
Pohla & Hallmägi Jüri Ploom ja Teele Viilup büroost on tugevad kinnisvaratehingute sõlmimisel ning Ploomi on samuti soovitatud probleemsetes ehituskaasustes.

Laevandus ja transport
Pohla & Hallmägi Asko Pohla omab kogemust nii vahekohtumenetluses kui laevade arestimisel. Toivo Viilupi praktika hõlmab võlgade sissenõudmist ning riigihankemenetlusi.

2015

Legal 500

Korporatiivõigus ning ühinemised ja ülevõtmised
Pohla & Hallmägi omab tugevat pagasit bioteaduste osas nõustades vaieldavates korporatiivküsimustes kliente Novo Nordisk ja GlaxoSmithKline. Võtmeisik on Jüri Ploom.

Vaidluste lahendamine
Paljukiidetud Pohla & Hallmägi meeskond esindas edukalt Baltic Workboats´i riigihanke vaidlustel BLRT Goup´iga. Toivo Viilup ja Asko Pohla olid töögrupi juhid.

EL and konkurentsiõigus
Pohla & Hallmägi advokaat Martin Männik ja nimipartner Asko Pohla esindasid Tallinna Rahvusvahelist Lennujaama riigiabi menetlustes.

Kinnisvara ja ehitus
Teele Viilup ja Jüri Ploom on võtmekontaktid Pohla & Hallmägi büroost, mis omab suhteliselt tugevat ehitusvaldkonna kliendipagasit ning märkimisväärset vaidluste kogemust selles valdkonnas.

Laevandus ja transport
Asko Pohla Pohla & Hallmägi büroost on paljuviidatud mereõiguse valdkonna kogemuste tõttu omades erakordselt tugevat mainet klientide nõustamisel laevade arestimisel Eesti vetes. Hiljutiste nõustatavad on Swedbank ja Danske Bank erinevate laevandusettevõtete maksejõuetuse küsimustes.

Pohla & Hallmägi on huvitatud andekate juristide töölevõtmisest.

Oleme otsustanud võtta tööle uusi juriste vahetult Tartu Ülikoolist või välismaa ülikoolidest, kuid me ei välista tulevikus ka praktiliste töökogemustega juristide töölevõtmist. Meie töötajateks saavad üksnes hea erialase haridusega ja arenemisvõimelised juristid. Meile tööle kandideerivad juristid peaksid olema huvitatud astumisest Eesti Advokatuuri ning paariaastase töötamise järel magistrikraadi omandamisest mõnes välisülikoolis.

Oleme pidevalt võtnud enda büroosse maksimaalselt paarikuiseks perioodiks praktikante, kellest osad on jätkanud hiljem meie juures töötamist, meie juures on praktiseerinud üliõpilased ka välismaa ülikoolidest.

Oma soovist asuda tööle või praktikale meie büroosse palume saata meile aadressile jurist@phlaw.ee oma sooviavaldus koos elulookirjeldusega. Kui me ei ole teie sooviavaldusele vastanud paari nädala jooksul siis ilmselt ei olnud meil võimalik endale kedagi tööle või praktikale võtta.

Lisatingimuseks meie juurde tööle või praktikale kandideerimisel on kandidaadi vähemalt kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keele) oskus. Kandideerimisel tulevad kasuks soovituskirjad.